Flip book element

Yến Tinh Chế 100gr

$2,500,000.00

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Nhóm Tinh Chế
Loại Bạch yến
Khối lượng 100gr (15-17 tổ/hộp)
Bộ sản phẩm
 • 100gr Bạch Yến Tinh Chế Vụn
 • 1 Hộp đường phèn
 • 1 Bộ hộp và túi giấy làm quà biếu sang trọng
Đặc trưng
 • Sạch lông, màu trắng ánh kim
 • Được tạo hình bằng khuông hình cánh sen, không sợi.
 • Được làm từ phần sợi mảnh và ngắn ở phần bụng tổ kết hợp cùng phần chân tổ của tổ yến
Mùi Tanh nhẹ đặc trưng (mùi biển)
Bảo quản 3 năm theo chỉ định bảo quản
Read more

Yến Tinh Chế 50gr

$2,500,000.00

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Nhóm Tinh Chế
Loại Bạch yến
Khối lượng 100gr (15-17 tổ/hộp)
Bộ sản phẩm
 • 100gr Bạch Yến Tinh Chế Vụn
 • 1 Hộp đường phèn
 • 1 Bộ hộp và túi giấy làm quà biếu sang trọng
Đặc trưng
 • Sạch lông, màu trắng ánh kim
 • Được tạo hình bằng khuông hình cánh sen, không sợi.
 • Được làm từ phần sợi mảnh và ngắn ở phần bụng tổ kết hợp cùng phần chân tổ của tổ yến
Mùi Tanh nhẹ đặc trưng (mùi biển)
Bảo quản 3 năm theo chỉ định bảo quản
Read more

Yến Tinh Chế Vụn 50gr

$2,500,000.00

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Nhóm Tinh Chế
Loại Bạch yến
Khối lượng 100gr (15-17 tổ/hộp)
Bộ sản phẩm
 • 100gr Bạch Yến Tinh Chế Vụn
 • 1 Hộp đường phèn
 • 1 Bộ hộp và túi giấy làm quà biếu sang trọng
Đặc trưng
 • Sạch lông, màu trắng ánh kim
 • Được tạo hình bằng khuông hình cánh sen, không sợi.
 • Được làm từ phần sợi mảnh và ngắn ở phần bụng tổ kết hợp cùng phần chân tổ của tổ yến
Mùi Tanh nhẹ đặc trưng (mùi biển)
Bảo quản 3 năm theo chỉ định bảo quản
Read more

Yến Tinh Chế Vụn 100gr

$2,500,000.00

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Nhóm Tinh Chế
Loại Bạch yến
Khối lượng 100gr (15-17 tổ/hộp)
Bộ sản phẩm
 • 100gr Bạch Yến Tinh Chế Vụn
 • 1 Hộp đường phèn
 • 1 Bộ hộp và túi giấy làm quà biếu sang trọng
Đặc trưng
 • Sạch lông, màu trắng ánh kim
 • Được tạo hình bằng khuông hình cánh sen, không sợi.
 • Được làm từ phần sợi mảnh và ngắn ở phần bụng tổ kết hợp cùng phần chân tổ của tổ yến
Mùi Tanh nhẹ đặc trưng (mùi biển)
Bảo quản 3 năm theo chỉ định bảo quản
Category:
Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.